ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"
 
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี

ช่องทางร่วมแสดงความคิดเห็น
     เพื่อสนองนโยบายในการบริหารงานราชการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีได้เปิดช่องทางเพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของทางราชการ ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
   1. จดหมาย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง
                     จ.ราชบุรี 70000
   2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) : [email protected]
   3. โทรศัพท์/โทรสาร : 032-321856
   4. ตู้แสดงความคิดเห็นของสำนักงานฯ
   5. เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:


พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ในภาพ* :
 
 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel