ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลโพธาราม จำกัด (18/01/2566)
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (18/01/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี (17/01/2566)
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประวัติ และผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม (17/01/2566)
เพื่อจัดทำวารสารครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง จำกัด (17/01/2566)
เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่เจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และสามารถบันทึกบัญชีได้
อ่านทั้งหมด     
 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel