ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้ากำกับแนะนำสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ แปลงใหญ่ราชบุรี จำกัด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (27/03/2566)
เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จำกัด (27/03/2566)
เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร (27/03/2566)
เพื่อพัฒนาด้านการจัดทำบัญชี การจัดทำงบทดลอง และการจัดทำงบการเงิน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี (27/03/2566)
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและนโยบายที่สำคัญในช่วงเดือนมีนาคม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด (23/03/2566)
เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel