ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายสมจิตร ปุระณะ

7 กุมภาพันธ์ 2526 ถึง 5 มิถุนายน 2530

2. นางสาวอนงค์ ชำนาญกิจ

5 มิถุนายน 2530 ถึง 23 มิถุนายน 2532

3. นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม

23 มิถุนายน 2532 ถึง 1 ตุลาคม 2535

4. นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์

1 ตุลาคม 2535 ถึง 9 ธันวาคม 2541

5. นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์

9 ธันวาคม 2541 ถึง 7 พฤศจิกายน 2543

6. นางมันทนา หินอ่อน

7 พฤศจิกายน 2543 ถึง 30 กันยายน 2550

7. นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช

1 ตุลาคม 2550 ถึง 26 มกราคม 2555

8. นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ

27 มกราคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2555

9. นายสุเทพ  ทองบ้านบ่อ

1 พฤษภาคม 2555 ถึง 9 มิถุนายน 2559

10. นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์

22 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มีนาคม 2560

11.นางภาสรี ทองบ้านบ่อ

14 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562

12.นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล

18 ตุลาคม 2562 ถึง 14 มีนาคม 2566

13.นางสาวนพัตสลา จันทร์มา

24 มีนาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel