ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"
หน้าหลัก >> ข่าวสำนักงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสำนักงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสำนักงาน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้ากำกับแนะนำสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ แปลงใหญ่ราชบุรี จำกัด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (27 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จำกัด (27 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร (27 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี (27 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด (23 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท และ ไทยออซัม จำกัด (23 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนสวนล้อมรักษ์บ้านหนองกระทุ่ม (23 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (22 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด (21 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ จำกัด (21 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (20 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาชูรส จำกัด (15 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด (14 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วงร่วมใจ จำกัด (14 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด (13 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (13 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด (10 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5(พ.ศ.2566-2570) (9 มี.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานฯ (9 มี.ค. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป>>
 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel